Menu podstrony

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Dyskusje na forum

Kalendarium wydarzeń

21 Maj 2012 - 25 Maj 2012

Kampania reklamowa.

« Listopad 2022 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Licencja na taksówkę

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówka osobową


Wymagane dokumenty
Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku na licencję wykonywania krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową wraz z wymaganymi  załącznikami.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Błoniu , Stanowisko ds. działalności gospodarczej, Błonie ul. Rynek 6 parter , pok.7 tel 22 7253004 w 112
Opłaty

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie Gminy Błonie  pobiera się opłatę stałą w wysokości:
200 PLN:gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
250 PLN:gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
300 PLN:gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu z zaznaczeniem odpowiedniego tytułu wpłaty: opłata za licencję
Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.


Termin i sposób załatwienia
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)


Podstawa prawna
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235, poz. 1726).


Tryb odwoławczy
Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Błonia.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzjiw Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 (ratusz-parter)
Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.
 

Facebook
YouTube